Galeria 

 
Rzecz o... Życie Twórczość Biblioteka Jak pisał JIK? Kraszewski i Śląsk Ciekawostki
Pracownia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie
Pracownia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie
Franciszek Kraszewski - syn pisarza, ofiarodawca jego biblioteki
Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego w Książnicy Cieszyńskiej - stan aktualny
Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego w Książnicy Cieszyńskiej - stan aktualny
Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego w Książnicy Cieszyńskiej - stan aktualny
Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego w Książnicy Cieszyńskiej - stan aktualny
Wybór powieści historycznych autorstwa Kraszewskiego
Wybór powieści historycznych autorstwa Kraszewskiego
Gazety pod redakcją Józefa Ignacego Kraszewskiego
"Athenaeum" - czasopismo literacko-naukowe wydawane w Wilnie
Hymny boleści - najlepszy tomik poezji JIKa
Zbiór żartobliwych utworów Improwizacje dla moich przyjaciół
Pierwsza powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego
Litwa. Starożytne dzieje autorstwa Kraszewskiego
Najbardziej znana powieść historyczna Kraszewskiego Stara Baśń
Oprawa dzieła Mariani Scoti Chronica z 1559 r.
Superekslibris Hugona Kołłątaja
De militia romana libri quinque autorstwa Iustusa Lipsiusa
Historia polonica autorstwa Wincentego Kadłubka, 1612 r.
De militia romana libri quinque, 1602 r.
Relation historique de la Pologne, 1687 r.
Chronica Polonorum, 1521 r.
Poczet herbow szlachty Korony Polskiey, 1696 r.
Dedykacja Wincentego Pola
Dedykacja Kajetana Kraszewskiego
Dedykacja Teofila Lenartowicza
Cantica del divino poeta Dante Aligheri Fiorentino (1. p. XVI w.)
Dedykacja Teofila Lenartowicza
Dedykacja Adama Asnyka
Dedykacja Marii Konopnickiej
"Ostatnia książka czytana przez J. I. Kraszewskiego w Genewie przed śmiercią". Wpis syna - Franciszka
Broszura z okazji zamknięcia drukarni Kraszewskiego
Kilka spośród 54 książek autorstwa Dantego ze zbiorów Kraszewskiego
J. I. Kraszewski, Studja nad Komedją Bozką
Przykładowe egzemplarze książek historycznych ze zbiorów Kraszewskiego
Przykłady wydawnictw związanych ze Śląskiem ze zbiorów Kraszewskiego
 Przykłady tłumaczeń książek autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego
O witrynie
Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego w Książnicy Cieszyńskiej - stan aktualny
Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego w Książnicy Cieszyńskiej - stan aktualny
Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego w Książnicy Cieszyńskiej - stan aktualny
Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego w Książnicy Cieszyńskiej - stan aktualny
Franciszek Kraszewski - syn pisarza, ofiarodawca jego biblioteki
Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego


Pracownia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie
Pracownia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie
Wybór powieści historycznych autorstwa Kraszewskiego
Wybór powieści historycznych autorstwa Kraszewskiego
Gazety pod redakcją Józefa Ignacego Kraszewskiego
"Athenaeum" - czasopismo literacko-naukowe wydawane w Wilnie
w l. 1841-1851 z inicjatywy Józefa Ignacego Kraszewskiego
Hymny boleści - najlepszy tomik poezji autorstwa
Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1879 roku
Zbiór żartobliwych utworów Improwizacje dla moich przyjaciół.
Książeczka do zapalania fajek
autorstwa Kraszewskiego
Pierwsza powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego
- Pan Walery z 1831 roku
Litwa. Starożytne dzieje autorstwa Kraszewskiego
- miłośnika historii przedchrześcijańskiej Litwy (1847 r.)

Najbardziej znana powieść historyczna Kraszewskiego Stara Baśń,
pierwsze wydanie z 1876 roku


Oprawa dzieła Mariani Scoti Chronica z 1559 r. Biała skóra zdobiona tłokami,
okucia ze srebrnej blachy oraz klamry. Data 1570 odnosi się do oprawySuperekslibris Hugona Kołłątaja na oprawie książki
De jurium regnandi fundamentalium in Regno Poloniae
autorstwa Davida Brauniusa (1722 r.)De militia romana libri quinque autorstwa Iustusa Lipsiusa
z superekslibrisem abp-a Jana Andrzeja Próchnickiego (z lewej).
Wyd. w Antwerpii w 1602 r.Najstarsze drukowane wydanie rękopiśmiennej kroniki Historia
polonica
autorstwa Wincentego Kadłubka.
Wyd. w Dobromilu w 1612 r.
Karta tytułowa kunsztownie wydanej książki De militia
romana libri quinque
, z odbitym sygnetem drukarskim
słynnego niderlandzkiego wydawcy Christophe'a Plantina

Karta tytułowa dzieła Relation historique de la Pologne...
autorstwa skarbnika królowej Ludwiki Marii Gonzagi
- Gasparda de Tende (tu pod pseudonimem Sieur d'Hauteville) Drzeworyt z dzieła Chronica Polonorum autorstwa
Macieja Miechowity, będącego najstarszą drukowaną
kroniką dziejów Polski. Wyd. 2. z 1521 r.

 


Karta tytułowa dzieła Poczet herbow szlachty
Korony Polskiey y Wielkiego Xiestwa Litewskiego

opracowany przez Wacława Potockiego (1696 r.)

 


"Wielmożnemu J. I. Kraszewskiemu z uszanowaniem
składa W. Pol" - dedykacja w książce Historyczny
obszar Polski
autorstwa ofiarodawcy

 


Książka z dedykacją Kajetana Kraszewskiego dla
osadzonego w magdeburskiej twierdzy brata.

 


Dedykacja Teofila Lenartowicza dla
Józefa Ignacego Kraszewskiego
(jedna z kilku w zbiorach pisarza)

 


Oryginalny prezent dla miłośnika Dantego
- książka Cantica del divino poeta Dante
Alighieri Fiorentino
z 1. poł. XVI w. ...

 


... wraz z dedykacją ofiarodawcy:
T. Lenartowicza

 


Kiejstut. Tragedya w pięciu aktach Adama Asnyka
z dedykacją autora dla Kraszewskiego (1878 r.)

 


"Mistrzu, my z Ciebie" - dedykacja Marii Konopnickiej
w książce Wrażenia z podróży jej autorstwa (1884 r.)


 


"Ostatnia książka czytana przez J. I. Kraszewskiego
w Genewie przed śmiercią".  Wpis syna - Franciszka


 


Okolicznościowa broszura z okazji zamknięcia drukarni Kraszewskiego,
która w l. 1868-1871 wydała 65 dzieł (w 74 woluminach)


 


Kilka spośród 54 książek autorstwa Dantego
ze zbiorów Kraszewskiego


 


Studia nad "Boską Komedią" Dantego popełnione przez
Józefa Ignacego Kraszewskiego w 1869 r.


 


Przykładowe egzemparze książek historycznych ze zbiorów Kraszewskiego

 


Przykłady wydawnictw związanych ze Śląskiem ze zbiorów Kraszewskiego

 


Przykłady tłumaczeń książek autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego