O witrynie

O witrynie…

W bibliotece J. I. Kraszewskiego

Przygotowanie ekspozycji: Rafał CholewaWojciech Święs
Wykonanie fotografii: Anna Fedrizzi-Szostok

Literatura:
  • Gojniczek A.: Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego. W: Pamiętnik  Cieszyński, t. 10, r. 1995, s. 47-65
  • Józef Ignacy Kraszewski. Na: www.kolekcjonerzy.mnw.art.pl/sucha/kolekcja.html
  • Józef Ignacy Kraszewski: zarys bibliograficzny. Oprac. S. Stupkiewicz,  I. Śliwińska, W. Roszkowska-Sykałowa, Bibliografia Literatury Polskiej  “Nowy Korbut”, t. 12, Kraków 1966
  • Karpińska H.: Ciekawostki w książkach biblioteki J. I. Kraszewskiego. W:  Cieszyński Rocznik Muzealny, t. 2, r. 1970/1971, s. 143-150
  • Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności  literackiej J. I. Kraszewskiego, Warszawa 1880
  • Majewska B.: Księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków 1984 [praca magisterska wykonana w Samodzielnym Zakładzie Bibliotekoznawstwa pod kier. doc. dr hab. Jerzego Jarowieckiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, maszynopis w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej]
  • Pawlik M.: Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map,  atlasów, fotografji, jakoteż osobistych dyplomów, adresów itp. pozostałych po śp. Józefie Ignacym Kraszewskim, Lwów 1888
  • Pawłowiczowa M.: “Gwiazdka Cieszyńska” pod redakcją Pawła Stalmacha o  Kraszewskim, Katowice 1967
  • Świerzewski S.: Kraszewski i książki. W: Przegląd biblioteczny, z. 1, r. 1965, s. 26-35
  • Trepiński A.: Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa 1975

Książnica Cieszyńska